Tag Archives: bao thanh nien

Những điều cho thấy phụ nữ nói một đằng, làm một nẻo

Đối với đàn ông, phụ nữ luôn là một thực thể kỳ bí, khó hiểu và khó chiều vì họ nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, nhiều