Tag Archives: down microsoft

Microsoft công bố công nghệ mới dành cho Windows 10

Tại Hội nghị Build 2016 do Microsoft tổ chức dành cho hàng ngàn nhà phát triển ứng dụng, Tổng Giám đốc Satya Nadella và Phó Chủ tịch Terry