Tag Archives: gia hang hoa

Hội thảo bán hàng đa cấp sẽ bị siết chặt

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa ký văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa