Tag Archives: thất bại

Suy nghĩ giữa người thành công và thất bại

Người thành công và người khó thành công sẽ có những điểm khác biệt nhau rõ ràng.