Tag Archives: vị trí đặt tượng phúc lộc thọ

Trưng tượng Phúc – Lộc – Thọ hợp phong thủy

Nhiều gia đình hay bày tượng ba ông Tam Đa, hay còn gọi là ba ông Phúc - Lộc - Thọ ở trên bàn thờ hay các không